xornadas cerámica lugo Ainhoa Alonso – Xornadas Internacionais de Cerámica Antiga no Noroeste Peninsular

Ainhoa Alonso

 

Ainhoa Alonso Olazábal Licenciouse e doutorou na Universidade do País Vasco (UPV/ EHU) e na actualidade é Profesora Agregada do Departamento de Mineraloxía e Petroloxía da devandita universidade. Levou a cabo numerosos proxectos arqueolóxicos no norte de España centrados no estudo de diversos tipos de materiais arqueolóxicos: cerámicas, ósos, dentes, escouras, morteiros... Con todo céntrase no estudo arqueométrico de cerámica tanto romana como medieval na contorna do norte Peninsular e territorio sur Aquitano en colaboración con investigadores do campo da arqueoloxía. É autora de máis de 20 artigos internacionais. Ademáis participa en numerosas actividades de divulgación da xeoloxía á sociedade, conferencias, rutas xeolóxicas, xogos xeolóxicos e artigos de divulgación.


 

 

TRABALLO COOPERATIVO E COLABORATIVO NO ESTUDO ARQUEOMÉTRICO DAS CERÁMICAS COMÚNS AQUITANO-TARRACONENSE (AQTA)

O proxecto arqueométrico das producións romanas AQTA iniciouse en 2003 e aínda está en desenvolvemento mediante un traballo cooperativo e colaborativo entre arqueólogos e xeólogos. O estudo están a desenvolvelo as arqueólogas Ana Martínez Salcedo, Milagros Esteban, Mª Teresa Izquierdo en colaboración cos investigadores Luis Angel Ortega, Ainhoa Alonso Olazábal e Mª Cruz Zuluaga do Departamento de Mineraloxía e Petroloxía da Universidade do País Vasco (UPV/ EHU) e Francois Rechin da Universidade Pau et Pays de l’ Adour (Francia). Ainhoa Alonso Olazábal, profesora da Universidade do País Vasco (UPV/ EHU), está a levar a cabo o estudo petrolóxico das producións romanas de cerámica común non torneada G1, G2 e G3 en máis de 17 xacementos arqueolóxicos situados a ambos os dous lados da fronteira do Pirineo Occidental, do período comprendido entre os séculos I ao IV. A partir da primeira clasificación macroscópica por parte dos arqueólogos seleccionáronse 206 mostras destinadas á análise arqueométrica e, actualmente, este número vai en aumento. Actualmente o estudo céntrase nunha tipoloxía concreta, potas, de múltiples funcionalidades (Martínez Salcedo, 2004), para iso, utilizáronse os métodos habituais no estudo das rocas, o estudo petrográfico e a análise xeoquímica. Este proxecto ten como obxectivo analizar a distribución anormalmente ampla desta cerámica de uso cotián, e poder analizar pautas de produción, tecnoloxías de elaboración, distribución e de consumo. Ademáis mediante estes estudos cerámicos, pódese albiscar patróns sociais da sociedade romana.