xornadas cerámica lugo Alba Antía Rodríguez Nóvoa – Xornadas Internacionais de Cerámica Antiga no Noroeste Peninsular

Alba Antía Rodríguez Nóvoa

 

Alba Antía Rodríguez Nóvoa (Ourense, 1990). Investigadora predoutoral do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN- AAT) da Universidade de Santiago de Compostela. Centra a súa investigación ao redor das tipoloxías e contextos cerámicos do Cambio de Era do Noroeste da Península Ibérica. Participa en diversos proxectos de investigación, como o “Proxecto de limpeza, intervención e rexistro arqueolóxico no xacemento alto medieval do Castelo de Mouresiños (San Salvador dous Penedos, Allariz)” ou o “Proxecto de escavación e consolidación no xacemento de Armea (Santa Mariña de Augas Santas, Allariz)”.


 

 

CONTEXTOS CERÁMICOS DO XACEMENTO GALAICO-ROMANO DE ARMEA, ALLARIZ (OURENSE).

Patricia Valle Abad, Alba Rodríguez Nóvoa e Adolfo Fernández Fernández

Desde o ano 2011 véñense realizando escavacións no conxunto de Armea no marco dun proxecto de investigación entre o concello de Allariz e a Universidade de Vigo (GEAAT). Durante estas 7 campañas recuperouse unha inxente cantidade de material cerámico contextualizado datado desde o cambio de Era ata o s. III. Nesta comunicación preténdese mostrar unha visión xeral de todos estes contextos e a súa relación con outros xacementos do interior da Gallaecia, co obxectivo de conformar unha realidade económico-comercial deste territorio no alto Imperio.


 

ESTUDO PRELIMINAR DA CERÁMICA NO VAL MEDIO DO RIO MIÑO DURANTE A TARDORREPUBLICA E O ALTO IMPERIO

No tramo medio do río Miño sitúanse algúns dos xacementos máis notables do cambio de Era do Noroeste Peninsular, como San Cibrán de Las, que aínda que foron abordados desde outras perspectivas, continúan adoecendo dun estudo dos seus conxuntos cerámicos. En xeral, as producións cerámicas deste momento non foron máis que esbozadas e non existe un estudo contextual dos materiais de ningún destes xacementos. Os materiais cerámicos poderían potencialmente achegar información acerca da datación e as dinámicas de intercambio de produtos no interior, ao redor da época da chegada dos romanos. Preséntanse aquí os primeiros avances no estudo dalgúns conxuntos cerámicos de xacementos de época Tardorrepublicana e Alto Imperial, ao redor do tramo medio do río Miño, atendendo especialmente á tipoloxía das formas atopadas, así como aos seus contextos de aparición.